ویدیوی شماره 12 - مقدمه تسک دو - تصحیح و فیدبک

ویدیوی شماره 12 - مقدمه تسک دو - تصحیح و فیدبک

ویدیوی شماره 12 - تصحیح و فیدبک تصویری مقدمه رایتینگ تسک دو آیلتس

Some people think that increasing business and cultural contact between countries is a positive step, whereas, others believe it leads to the erosion of national identity. 
 
Discuss both Views and state your own opinion.

 

رایتینگ کامل و مقدمه های تصحیح شده را در ویدیوی استاد کوین مشاهده بفرمایید.

نظر بدهید


نظرات کاربران

تابان
عالی بود. ممنون از پیمان عزیز

آیلتس ناین پرو
ممنونم امیدوارم مفیده بوده باشه