ویدیوی شماره 13 - مقدمه تسک دو - تصحیح و فیدبک

ویدیوی شماره 13 - مقدمه تسک دو - تصحیح و فیدبک

ویدیوی شماره 13 - تصحیح و فیدبک تصویری مقدمه رایتینگ تسک دو آیلتس

More and more people are using online language translation applications.

Do the advantages outweigh the disadvantages of this trend?

 

رایتینگ کامل و مقدمه های تصحیح شده را در ویدیوی استاد کوین مشاهده بفرمایید.

نظر بدهید


نظرات کاربران