دسته بندی مطالب iELTS9PRO

  • در این بخش آیلتس ناین پرو سعی دارد اطلاعات مفیدی را در قالب مقاله های آموزشی زبان انگلیسی از وب سایتهای زبان اصلی در اختیار زبان آموزان و داوطلبین آیلتس قرار دهد.
  • هدف از این بخش تقویت شناخت کالوکیشن یا کلمات همنشین، که جز مهمی از دایره‌ی لغات زبان‌آموزان بوده، میباشد.
  • هدف از این بخش تقویت شناخت کالوکیشن یا کلمات همنشین، که جز مهمی از دایره‌ی لغات زبان‌آموزان بوده، میباشد.
  • هدف از این بخش تقویت شناخت کالوکیشن یا کلمات همنشین، که جز مهمی از دایره‌ی لغات زبان‌آموزان بوده، میباشد.