ویدیوی شماره 11 - مقدمه تسک دو - تصحیح و فیدبک

ویدیوی شماره 11 - مقدمه تسک دو - تصحیح و فیدبک

ویدیوی شماره 11 - تصحیح و فیدبک تصویری مقدمه رایتینگ تسک دو آیلتس

Everybody should donate a fixed amount of their income to support charity.
 
To what extent do you agree or disagree?

 

رایتینگ کامل و مقدمه های تصحیح شده را در ویدیوی استاد کوین مشاهده بفرمایید.

نظر بدهید


نظرات کاربران