ویدیوی شماره 10 - مقدمه تسک دو - تصحیح و فیدبک

ویدیوی شماره 10 - مقدمه تسک دو - تصحیح و فیدبک

ویدیوی شماره 10 - تصحیح و فیدبک تصویری مقدمه رایتینگ تسک دو آیلتس

Eco-tourism often involves visiting remote and fragile ecosystems, which raises concerns about the impact on local cultures and indigenous communities.
 
What problems can this cause?
 
How can these problems be resolved?

 

رایتینگ کامل و مقدمه های تصحیح شده را در ویدیوی استاد کوین مشاهده بفرمایید.

نظر بدهید


نظرات کاربران

Mohadese
Thanks dear Kevin and payman. Your contents are really useful 🙏

آیلتس ناین پرو
Thanks Mohadese!