ویدئوی شماره 80 - مقدمه تسک دو - تصحیح و فیدبک


ویدئوی شماره 80- تصحیح و فیدبک تصویری مقدمه رایتینگ تسک دو آیلتس

Some people believe that teaching children at home is best for a child’s development while others think that it is important for children to go to school.  Discuss the advantages of both methods and give your own opinion.


  • It's impressive to see myself improve day by day by reading and practicing your lessons Mr. Dean. I can't describe how thankful I am for your excellent tips. I really appreciate your time and energy.

لطفا نظرتان را راجع به این مطلب با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *