پادکاست شماره 23


Hi Kev!
What would GRA include exactly in terms of grammatical terms such as inversion? Is there a rule? 
Like use passives, use inversion. 
Is this strategy legit?


لطفا نظرتان را راجع به این مطلب با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *