ویدیوی شماره 24 - مقدمه تسک دو -تصحیح و فیدبک

ویدیوی شماره 24 - مقدمه تسک دو -تصحیح و فیدبک

ویدیوی شماره 24 - تصحیح و فیدبک تصویری مقدمه رایتینگ تسک دو آیلتس

 

 

Sports play a significant role in promoting physical and mental well-being.

 

To what extent do you agree or disagree with this statement?

 

 

رایتینگ کامل و مقدمه های تصحیح شده را در ویدیوی استاد کوین مشاهده بفرمایید.

 

نظر بدهید


نظرات کاربران