ویدیوی شماره 22 - مقدمه تسک دو -تصحیح و فیدبک

ویدیوی شماره 22 - مقدمه تسک دو -تصحیح و فیدبک

ویدیوی شماره 22 - تصحیح و فیدبک تصویری مقدمه رایتینگ تسک دو آیلتس

 

Nowadays, more and more people decide to have children later in their life. 

 

What are the reasons? 

 

Do the advantages of this outweigh disadvantages?

 

 

رایتینگ کامل و مقدمه های تصحیح شده را در ویدیوی استاد کوین مشاهده بفرمایید.

 

نظر بدهید


نظرات کاربران