ویدیوی شماره 20 - مقدمه تسک دو - تصحیح و فیدبک

ویدیوی شماره 20 - مقدمه تسک دو - تصحیح و فیدبک

ویدیوی شماره 20 - تصحیح و فیدبک تصویری مقدمه رایتینگ تسک دو آیلتس

 

News reports in the media tend to focus more on problems and disasters than on positive events. This is harmful to individuals and society as a whole.
 
To what extent do you agree or disagree?
 
 

رایتینگ کامل و مقدمه های تصحیح شده را در ویدیوی استاد کوین مشاهده بفرمایید.

 

نظر بدهید


نظرات کاربران