ویدیوی شماره 8 - مقدمه تسک دو - تصحیح و فیدبک

ویدیوی شماره 8 - مقدمه تسک دو - تصحیح و فیدبک

ویدیوی شماره 8 - تصحیح و فیدبک تصویری مقدمه رایتینگ تسک دو آیلتس

Some people believe that the purpose of education is to make individuals useful to society, while others think that education should help people pursue personal ambitions.
 
Discuss both views and give your own opinion.

 

رایتینگ کامل و مقدمه های تصحیح شده را در ویدیوی استاد کوین مشاهده بفرمایید.

نظر بدهید


نظرات کاربران