مقدمه نویسی شماره 3 از 5 - به همراه بازنویسی (para

مقدمه نویسی شماره 3 از 5 - به همراه بازنویسی (para

Some people say that advertising is extremely successful at persuading us to buy things; other people think that advertising is so common that we no longer pay attention to it.

Discuss both these views and give your opinion.

Paraphrase

{C}v  {C}{C}Some people say that = According to some

{C}v  {C}persuading = persuaded

{C}v  {C}{C}to buy = into buying

{C}v  {C}{C}other people = others

{C}v  {C}{C}think = believe

{C}v  {C}{C}advertising = adverts

{C}v  {C}{C}common = commonplace

{C}v  {C}{C}we no longer pay attention = no one really pays attention

Thesis Statement

My view: while some campaigns may work in certain circumstances, for many people adverts are simply a nuisance

 

Introduction Paragraph

According to some, people are persuaded into buying things due to extremely successful advertising campaigns. However, others believe that no one really pays attention to adverts these days as they are commonplace. In my view, while some campaigns may work in certain circumstances, for many people adverts are simply a nuisance.

جهت سفارش 101 عدد مقدمه و موضوعات بازنویسی شده به صفحه سفارش کتاب مراجعه کنید.

 


526  Ariclesنظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی مشخص شده اند *

تمامی حقوق این سایت محفوظ است.

برنامه نویسی از پیمان کریمی