دسته بندی مطالب iELTS9PRO

در این بخش آیلتس ناین پرو سعی دارد اطلاعات مفیدی را در قالب مقاله های آموزشی زبان انگلیسی از وب سایتهای زبان اصلی در اختیار زبان آموزان و داوطلبین آیلتس قرار دهد.

مقاله های آموزشی زبان انگلیسی

ویدیوهای تصحیح 101 مقدمه کتاب های کمبریج 1 الی 15

101 مقدمه - نسخه 2 (کمبریج)

Cambridge IELTS 17 - General and Academic Essays

رایتینگ آیلتس کمبریج 17

رایتینگ های تسک یک و دو از کتاب آیلتس کمبریج 16

رایتینگ آیلتس کمبریج 16

Cambridge IELTS 15 - General and Academic Task 1 and 2

رایتینگ آیلتس کمبریج 15

رایتینگ های تسک یک و دو از کتاب آیلتس کمبریج 14

رایتینگ آیلتس کمبریج 14

رایتینگ های تسک یک و دو از کتاب آیلتس کمبریج 13

رایتینگ آیلتس کمبریج 13

رایتینگ های تسک یک و دو از کتاب آیلتس کمبریج 12

رایتینگ آیلتس کمبریج 12

رایتینگ های تسک یک و دو از کتاب آیلتس کمبریج 11

رایتینگ آیلتس کمبریج 11

هدف از این بخش تقویت شناخت کالوکیشن یا کلمات همنشین، که جز مهمی از دایره‌ی لغات زبان‌آموزان بوده، میباشد.

iELTS 9 PRO | Collocations | A2 Level

هدف از این بخش تقویت شناخت کالوکیشن یا کلمات همنشین، که جز مهمی از دایره‌ی لغات زبان‌آموزان بوده، میباشد.

iELTS 9 PRO | Collocations | B1 Level

هدف از این بخش تقویت شناخت کالوکیشن یا کلمات همنشین، که جز مهمی از دایره‌ی لغات زبان‌آموزان بوده، میباشد.

iELTS 9 PRO | Collocations | B2 Level

رایتینگ های تسک یک و دو از کتاب آیلتس کمبریج 10

رایتینگ آیلتس کمبریج 10

رایتینگ های تسک یک و دو از کتاب آیلتس کمبریج 9

رایتینگ آیلتس کمبریج 9

رایتینگ های تسک یک و دو از کتاب آیلتس کمبریج 18

رایتینگ آیلتس کمبریج 18

Cambridge IELTS 8 - General and Academic Essays

رایتینگ آیلتس کمبریج 8

رایتینگ های تسک یک و دو از کتاب آیلتس کمبریج 7

رایتینگ آیلتس کمبریج 7

رایتینگ های تسک یک و دو از کتاب آیلتس کمبریج 6

رایتینگ آیلتس کمبریج 6

رایتینگ های تسک یک و دو از کتاب آیلتس کمبریج 5

رایتینگ آیلتس کمبریج 5

تمامی حقوق این سایت محفوظ است.

برنامه نویسی از پیمان کریمی