ویدئوی شماره 82 - مقدمه تسک دو - تصحیح و فیدبک


ویدئوی شماره 82 - تصحیح و فیدبک تصویری مقدمه رایتینگ تسک دو آیلتس

Some people believe that school children should not be given homework by their teachers, whereas others argue that homework plays an important role in the education of children. Discuss both views and give your opinion.



لطفا نظرتان را راجع به این مطلب با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *