ویدئوی شماره ۷۷ - مقدمه تسک دو - تصحیح و فیدبک


ویدئوی شماره ۷۷ - تصحیح و فیدبک تصویری مقدمه رایتینگ تسک دو آیلتس

Some believe that young people should have a university education, because this will bring benefits to the society in the future. Others, however, think it will lead to graduate unemployment. Discuss both views and give your opinion. لطفا نظرتان را راجع به این مطلب با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *