تعرفه ها

تعرفه های خدمات رایتینگ آیلتس

برای نمایش تعرفه های تصحیح مورد نظر، لطفا گزینه های مربوطه را انتخاب کنید

تسک یک

letters, graphs, charts, ...

119000 تومان
  • تعداد رایتینگتسک دو

Essays

160000 تومان
  • تعداد رایتینگتسک یک و دو

Essays and letters, graphs, charts, ...

279000 تومان
  • تعداد رایتینگ

SOP

SOP Correction (word file)

400000 تومان


  • تعداد SOP