پادکاست شماره 22


Hello Sir,
I want ask you a important question. 1.How can we remember english collocations? Some of that has forgotten soon. 2. Did you recommend a book for learn collocations?
Best regards.


لطفا نظرتان را راجع به این مطلب با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *