پادکاست شماره 12


Hi Kev, it takes more than 40 minutes for me to complete ielts writing task 2. What should I do? Please help me.لطفا نظرتان را راجع به این مطلب با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *