پادکاست

پادکاست، فایل های صوتی آموزشی آیلتس


پادکاست شماره 23 Thursday, March 12, 2020

پادکاست شماره 23
Hi Kev!
What would GRA include exactly in terms of grammatical terms such as inversion? Is there a rule? 
Like use passives, use inversion. 
Is this strategy legit?

ادامه مطلب


پادکاست شماره 22 Thursday, March 12, 2020

پادکاست شماره 22
Hello Sir,
I want ask you a important question. 1.How can we remember english collocations? Some of that has forgotten soon. 2. Did you recommend a book for learn collocations?
Best regards.

ادامه مطلب


پادکاست شماره 21 Thursday, March 12, 2020

پادکاست شماره 21

How can I get 8 band score in IELTS writing?


ادامه مطلب


پادکاست شماره 20 Thursday, March 12, 2020

پادکاست شماره 20

Hi, How can i improve my writing?


ادامه مطلب


پادکاست شماره 19 Thursday, March 12, 2020

پادکاست شماره 19

Hi dear sir, hope you be great, how can I improve my range of vocab in speaking and writing for the exam?


ادامه مطلب


پادکاست شماره 18 Thursday, March 12, 2020

پادکاست شماره 18

Which books are perfect for self-study for intermediate level?


ادامه مطلب


پادکاست شماره 17 Thursday, March 12, 2020

پادکاست شماره 17
Hello Sir
I like to ask regarding improvement of IELTS skills as I have already taken just 6 overall score in academic IELTS.  Please help me to get higher score. 
With best regards.

ادامه مطلب


پادکاست شماره 16 Thursday, March 12, 2020

پادکاست شماره 16

How can I improve my listening [skill]?


ادامه مطلب


پادکاست شماره 15 Thursday, March 12, 2020

پادکاست شماره 15

Hello guys who knows how we read ielts self study?


ادامه مطلب


پادکاست شماره 14 Thursday, March 12, 2020

پادکاست شماره 14
Hi im thinking about attending ielts exam next year but i don’t know where should i start or which book should i buy (for self study)
Can you help me a bit?
 

ادامه مطلب


پادکاست شماره 13 Thursday, March 12, 2020

پادکاست شماره 13
Hi Kevin 
I studied three books to improve my  English level solution pre intermediate solution intermediate and solution upper intermediate, but still i couldn't talk fluently and I couldn't understand most vocab i wanna get 7.5 ielts score please lead me to choice best way and books to improve my English
Thanks a lot

ادامه مطلب


پادکاست شماره 12 Wednesday, March 11, 2020

پادکاست شماره 12

Hi Kev, it takes more than 40 minutes for me to complete ielts writing task 2. What should I do? Please help me.


ادامه مطلب


پادکاست شماره 11 Wednesday, March 11, 2020

پادکاست شماره 11

Hi. Why should we answer  task 2 question in the introduction? It makes the introduction seem a bit longer.


ادامه مطلب


پادکاست شماره 10 Wednesday, March 11, 2020

پادکاست شماره 10

Hi, Is it ok if I use personal pronouns, like I, we, you, in my task 2 writing? Is it possible I will lose scores for that?


ادامه مطلب


پادکاست شماره 9 Wednesday, March 11, 2020

پادکاست شماره 9

Various questions about IELTS Writing Test (Task 2)


ادامه مطلب


پادکاست شماره 8 Wednesday, March 11, 2020

پادکاست شماره 8

Iranian students' struggle to choose between IDP and British Council as their exam centres.


ادامه مطلب


پادکاست شماره 6 Wednesday, March 11, 2020

پادکاست شماره 6
Hi Kev,
Could you say how overall score of writing task is given?
For example this one: "Task 1: 6 and Task 2: 6.5"
 

ادامه مطلب


پادکاست شماره 5 - نحوه آمادگی برای آزمون اسپیکینگ آیلتس Monday, March 9, 2020

پادکاست شماره 5 - نحوه آمادگی برای آزمون اسپیکینگ آیلتس

چطور مهارت گفتاری خود را برای آزمون آیلتس تقویت کنیم؟ سؤالی است که توسط یکی از کاربران در تلگرام پرسیده شده است.


ادامه مطلب


پادکاست شماره 4 - میزان استفاده از اصطلاحات در اسپیکینگ Sunday, March 8, 2020

پادکاست شماره 4 - میزان استفاده از اصطلاحات در اسپیکینگ

بسیاری از داوطلبین آزمون آیلتس این تصور را دارند که در آزمون اسپیکینگ آیلتس تا می توانند از اصطلاحات یا همان idioms  در هر سه قسمت اسپیکینگ استفاده کنند تا نمره بیشتری را از این بخش کسب کنند. اما این تصور تا چه اندازه میتواند درست باشد؟ 


ادامه مطلب


پادکاست شماره 3 - نحوه آمادگی برای سؤالات دشوار در رایتینگ آزمون آیلتس Sunday, March 8, 2020

پادکاست شماره 3 - نحوه آمادگی برای سؤالات دشوار در رایتینگ آزمون آیلتس

همانطور که میدانید بخش رایتینگ آزمون آیلتس سؤالات متنوعی را از داوطلبین میپرسد که ممکن است برخی از این سؤالات چالش برانگیز باشد. در همین راستا، یکی از کاربران از استاد کوین درباره نحوه آمادگی برای سؤالات دشوار در رایتینگ آزمون آیلتس  سؤال پرسیدند.


ادامه مطلب


پادکاست شماره 2 - آیا برای آزمون آیلتس آماده ام؟ Saturday, March 7, 2020

پادکاست شماره 2 - آیا برای آزمون آیلتس آماده ام؟

یکی از کاربران از استاد کوین سؤال پرسیدند که از وضعیت آمادگی خود برای آزمون آیلتس اطلاع ندارند و نمی دانند که آیا در زمانش رسیده که در آزمون اصلی شرکت کنند یا نه.


ادامه مطلب