...

رایتینگ تسک دو استاد کوین به صورت لایو real time

در این ویدئو استاد کوین به صورت لایو - real time - پاسخ موضوع زیر را می‌دهند و توضیحات لازم را برای نوشتن یه رایتینگ تسک دو آیلتس ارائه می دهند. 

Some people think that old people need to live in special communities, but others believe they should live with their family and adult children.

Discuss both views and give your own opinion.

 

بسته های تصحیح

پرداخت امن